Dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka

Specjalizacja: Kardiologia
Kategoria: Kardiologia

Katedra i Klinika Kardiologii CSK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Główne obszary zainteresowań: Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii, choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, wad zastawek serca

Echokardiografistka (akredytacja indywidualna II stopnia w zakresie echokardiografii Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego [PTK]).

aureatka m.in. Nagrody Naukowej im. Prof. Leszka Ceremużyńskiego PTK, stypendium Ministra Zdrowia oraz nagród JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, a także nagrody Czytelników Kardiologii po Dyplomie „Piszący z sercem”.

Przewodnicząca „Klubu 30” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2021-2023. Laureatka Nagrody Supertalenty w Medycynie 2022.

Doskonalenie zawodowe także za granicą: na Uniwersytecie w Kolonii (Niemcy), na Uniwersytecie w Glasgow (UK), na Uniwersytecie w Porto (Portugalia); poza tym udział w licznych szkoleniach zagranicznych i konferencjach międzynarodowych.