Dr n. med. Daniel Majszyk

Specjalizacja: Otorynolaryngologia
Kategoria: Laryngologia

Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Główne obszary zainteresowań: Onkologia laryngologiczna

Ukończyłem Akademię Medyczną w Warszawie na I Wydziale Lekarskim w latach 2001-2007. W 2016 roku uzyskałem specjalizację z otorynolaryngologii. W 2018 roku obroniłem pracę doktorską na temat oceny skuteczności leczenia chirurgicznego zaawansowanych postaci raka krtani i krtaniowej części gardła z rekonstrukcją drogi pokarmowej autoprzeszczepem fragmentu jelita. Moja praca zawodowa rozpoczęła się po ukończeniu stażu podyplomowego w SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim w latach 2007-2008. Następnie pracowałem jako rezydent w Klinice Otorynolaryngologii WUM w latach 2009-2016. Obecnie zajmuję stanowisko starszego asystenta w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi WUM od 2016 roku.