Dr n. med. Tymon Skadorwa

Specjalizacja: Neurochirurgia
Kategoria: Neurochirurgia

Oddział Neurochirurgii Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie
Główne obszary zainteresowań: Leczenie operacyjne m.in. kraniosynostoz, wad wrodzonych czaszki, mózgu i rdzenia kręgowego, guzów wewnątrzczaszkowych i kanału kręgowego, wodogłowia, plastyki ubytków czaszki

Pracuje w Oddziale Neurochirurgii Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie. Posiada ponad 12-letnią praktykę w leczeniu chorób czaszki i mózgu u dzieci. Przeprowadza operacje m.in. kraniosynostoz, wad wrodzonych czaszki, mózgu i rdzenia kręgowego, guzów wewnątrzczaszkowych i kanału kręgowego, wodogłowia, plastyki ubytków czaszki.
Odbył staże zagraniczne w klinikach neurochirurgicznych w Edynburgu (Western General Hospital) i Paryżu (Hôpital Necker – Enfants Malades). Ukończył 4-letni Europejski Kurs Neurochirurgii (EANS) oraz 3-letni Europejski Kurs Neurochirurgii Dziecięcej (ESPN).
Adiunkt w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej WUM. Od 15 lat pracuje naukowo i dydaktycznie. Jest autorem i współautorem licznych artykułów naukowych poświęconych neurochirurgii dziecięcej i neuroanatomii. W 2012 r. obronił pracę doktorską uzyskując stopień naukowy doktora nauk medycznych.
Udziela porad w jęz. polskim i angielskim