Associate Professor, MD, PhD Federica Pediconi

Specjalizacja: Radiologia i Diagnostyka Obrazowa
Kategoria: Radiologia

Sapienza, University of Rome.
Główne obszary zainteresowań: Rak piersi – diagnostyka

Profesor Federica Pediconi urodziła się w Rzymie, we Włoszech, w 1974 roku. Studia medyczne i rezydenturę odbyła na Uniwersytecie „Sapienza” w Rzymie, gdzie obecnie jest profesorem nadzwyczajnym radiologii i gdzie spędziła swoją karierę zawodową.
Od 2004 roku pracuje w Breast Unit na Wydziale Nauk Radiologicznych Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie na stanowisku adiunkta i kieruje entuzjastycznym i produktywnym zespołem akademickich obrazowców piersi.
Od marca 2011 roku jest przewodniczącą Komitetu Edukacyjnego EUSOBI (European Society of Breast Imaging) oraz Komitetu Edukacyjnego ESR (European Society of Radiology), gdzie przez ponad 3 lata pełniła również funkcję podkomitetu naukowego ds. piersi. Od 2012 roku jest również w zarządzie Sekcji Piersi SIRM (Italian Society of Radiology).
Była koordynatorem lub współorganizatorem ponad 60 kongresów i zaproszonym prelegentem ponad 80 krajowych i międzynarodowych wydarzeń. Przedstawiła ponad 200 abstraktów na kongresach krajowych i międzynarodowych oraz opublikowała około 64 prace i książki. Jej działalność kliniczna koncentruje się głównie na obrazowaniu piersi, w tym interwencyjnym, oraz na MRI.