Lek. Adam Fałkowski

Specjalizacja: Onkologia
Kategoria: Onkologia

Jestem lekarzem i farmaceutą. Specjalizuję się w onkologii klinicznej.
Obecnie pracuję w Oddziale Onkologii Klinicznej oraz Poradni Onkologicznej LUX MED Onkologia.
W swojej pracy koncentruję się na leczeniu nowotworów układu oddechowego, moczowego i pokarmowego.

Jestem badaczem i głównym koordynatorem badań klinicznych faz 1-4, przede wszystkim w immunoonkologii i leczeniu ukierunkowanym molekularnie.

Odbyłem liczne staże przewidziane programem specjalizacji z Onkologii klinicznej oraz fakultatywnie zagraniczne staże w Oddziale hepatologii, St George’s, University of London oraz w Laboratorium Diagnostycznym Uniwersytetu w Lizbonie.

Jestem również absolwentem dwóch kierunków studiów podyplomowych z zakresu badań klinicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

Ukończyłem liczne kursy specjalistyczne m.in.: „Cancer Genomics, Precision Oncology and Immuno-oncology” w Harvard Medical School, „Professional certificate in Comparative Effectiveness Research” w University of Texas MD Anderson Cancer Center, „Design and Interpretation of Clinical Trials” w Johns Hopkins School of Medicine oraz „ESMO Academy 2022”.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz European Society for Medical Oncology.

W swojej praktyce staram się być kompetentny i zorientowany co do najbardziej efektywnych metod leczenia.
Uważam, że niezwykle ważne są empatia, komunikacja i wzajemne zrozumienie z Pacjentem.
Chętnie pomogę w uzyskaniu dostępu do leków nierefundowanych oraz w wyszukiwaniu badań klinicznych.