Lek. Paweł Teterycz

Specjalizacja: Onkologia
Kategoria: Onkologia

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii
— Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie