Gastroenterologia

Dr n. med. Jakub Szlak

Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii PIB w Warszawie// Główne obszary zainteresowań: Endoskopia szczególnie dolnego odcinka przewodu pokarmowego, w tym endoskopia zabiegowa, nowoczesne metody leczenia zmian przednowotworowych i nowotworowych jelita grubego oraz nieswoiste choroby zapalne jelit