Kardiologia

Dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak

I Katedra i Klinika Kardiologii UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego// Główne obszary zainteresowań: Choroba niedokrwienna serca, nieinwazyjna i inwazyjna ocena czynnościowa zmian w tętnicach wieńcowych

Prof. dr hab. n. med. Dagmara Hering

Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego// Główne obszary zainteresowań: Leczenie nadciśnienia tętniczego, chorób sercowo-naczyniowych oraz stosowanie zabiegowych metod leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca i przewlekłej choroby nerek

Dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka

Katedra i Klinika Kardiologii CSK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego// Główne obszary zainteresowań: Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii, choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, wad zastawek serca