Radioterapia

Dr hab. n. med. Mateusz Spałek

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii PIB w Warszawie// Główne obszary zainteresowań: Radioterapia stereotaktyczna, nowe schematy radioterapii, skojarzenie radioterapii z immunoterapią i leczeniem celowanym oraz leczenie nowotworów rzadkich