Poznaj naszych specjalistów

Professor, MD, PhD Jurgen Fütterer

Radiologia i Diagnostyka Obrazowa

Radboud University Nijmegen. // Główne obszary zainteresowań: Rak gruczołu krokowego

Associate Professor, MD, PhD Federica Pediconi

Radiologia i Diagnostyka Obrazowa

Sapienza, University of Rome.// Główne obszary zainteresowań: Rak piersi - diagnostyka

Dr n. med. Robert Brawura-Biskupski-Samaha

Położnictwo i ginekologia, perinatologia

Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Szpitalu Bielańskim im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.// Główne obszary zainteresowań: Zabiegi wewnątrzmaciczne Perinatologia/kompleksowa opieka nad kobietami ciężarnymi, badania prenatalne//

Lek. i lek. dent. Jakub Powała

Chirurgia onkologiczna

Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie// Główne obszary zainteresowań: Chirurgia onkologiczna, chirurgia rekonstrukcyjna, stomatologia

Lek. Judyta Samul-Jastrzębska

Geriatria, medycyna podróży

Główne obszary zainteresowań: Geriatria, poradnictwo z zakresu medycyny podróży

MD Vasiliki Papalouka

Radiologia i diagnostyka obrazowa

St Bartholomew’s Hospital, Barts Health Trust w Londynie// Główne obszary zainteresowań: Rak piersi - diagnostyka

Dr n. med. Wojciech Durlak

Pediatria, neonatologia

Ottawa Hospital Research Institute, Kanada// Główne obszary zainteresowań: Neonatologia

Dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka

Kardiologia

Katedra i Klinika Kardiologii CSK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego// Główne obszary zainteresowań: Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii, choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, wad zastawek serca

Lek. Krzysztof Lamparski

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Zakładu Radiologii i Diagnostyki obrazowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego// Główne obszary zainteresowań: Zabiegi wewnątrznaczyniowe

Dr n.med. Joanna Przybek-Skrzypecka

Okulistyka

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie// Główne obszary zainteresowań: Chirurgia zaćmy, neurookulistyka oraz farmakoterapia okulistyczna

Dr hab. n. med. Janusz Skrzypecki

Okulistyka

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie// Główne obszary zainteresowań: Okulistyka ogólna, chirurgia zaćmy

Lek. Katarzyna Polak-Witka

Dermatologia i wenerologia

Charité – Universitätsmedizin Berlin// Główne obszary zainteresowań: Choroby alergiczne, pęcherzowe, kolagenozy, choroby włosów oraz dermoskopia

Dr hab. n. med. Filip Dąbrowski

Położnictwo i ginekologia, ginekologia onkologiczna

Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Szpitalu Bielańskim im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie// Główne obszary zainteresowań: Ginekologia onkologiczna

Lek. Marcin Sanocki

Pediatria, pulmonologia

Klinika Pneumonologii, Alergologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego// Główne obszary zainteresowań: Choroby płuc dzieci

Lek. Łukasz Hutnik

Pediatria, hematologia i onkologia dziecięca

Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej Transplantologii Klinicznej i Pediatrii UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego// Główne obszary zainteresowań: Niedokrwistości nabyte i wrodzone, zespoły niewydolności szpiku, małopłytkowość, limfadenopatia, wrodzone zespoły predyspozycji do nowotworów, białaczki oraz chłoniaki

Prof. dr hab. n. med. Dagmara Hering

Kardiologia, hipertensjologia

Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego// Główne obszary zainteresowań: Leczenie nadciśnienia tętniczego, chorób sercowo-naczyniowych oraz stosowanie zabiegowych metod leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca i przewlekłej choroby nerek

Dr hab. n. med. Mateusz Spałek

Radioterapia

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii PIB w Warszawie// Główne obszary zainteresowań: Radioterapia stereotaktyczna, nowe schematy radioterapii, skojarzenie radioterapii z immunoterapią i leczeniem celowanym oraz leczenie nowotworów rzadkich

Dr hab. n. med. Ernest Kuchar

Choroby zakaźne, medycyna sportowa, pediatria

Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego// Główne obszary zainteresowań: Choroby infekcyjne, szczepienia ochronne, leczenie schorzeń wątroby, problemy zdrowotne sportowców i zawodników, medycyna przeciwstarzeniowa

Dr n. med. Stanisław Szlufik

Neurologia

Klinika Neurologii Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego// Główne obszary zainteresowań: Choroby neurodegeneracyjne (w tym choroba Parkinsona), inne zespoły parkinsonowskie, dystonie, zespoły otępienne i spastyczność w przebiegu udaru mózgu, stwardnienia rozsianego czy innych schorzeń. Monitorowanie pacjentów po głębokiej stymulacji mózgu oraz praca z toksyną botulinową u chorych ze schorzeniami neurologicznymi

Lek. Joanna Tomasiuk

Reumatologia

Klinika Reumatologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie// Główne obszary zainteresowań: Reumatologia ogólna, diagnostyka osteoporozy

Lek. Krzesimir Sieczych

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

CAROLINA Medical Center, Warszawa// Główne obszary zainteresowań: Leczenie urazów i kontuzji sportowych, w szczególności leczenie złamań, uszkodzeń mięśni barku, biodra, kolana i stawu skokowego

Dr n. med. Tymon Skadorwa

Neurochirurgia

Oddział Neurochirurgii Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie// Główne obszary zainteresowań: Leczenie operacyjne m.in. kraniosynostoz, wad wrodzonych czaszki, mózgu i rdzenia kręgowego, guzów wewnątrzczaszkowych i kanału kręgowego, wodogłowia, plastyki ubytków czaszki

Lek. Zofia Mazurek-Durlak

Dermatologia i wenerologia, alergologia

Główne obszary zainteresowań: Choroby alergiczne, choroby skóry wieku dziecięcego, w tym genodermatozy

Dr n. med. Jakub Szlak

Gastroenterologia

Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii PIB w Warszawie// Główne obszary zainteresowań: Endoskopia szczególnie dolnego odcinka przewodu pokarmowego, w tym endoskopia zabiegowa, nowoczesne metody leczenia zmian przednowotworowych i nowotworowych jelita grubego oraz nieswoiste choroby zapalne jelit

Dr n. med. Piotr Furga

Chirurgia ogólna i onkologiczna

Oddziału Chirurgii i Rekonstrukcji Piersi (Breast Unit) w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie// Główne obszary zainteresowań: Chirurgia onkologiczna piersi, w tym rekonstrukcja piersi i medycyna estetyczna

Dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak

Kardiologia

I Katedra i Klinika Kardiologii UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego// Główne obszary zainteresowań: Choroba niedokrwienna serca, nieinwazyjna i inwazyjna ocena czynnościowa zmian w tętnicach wieńcowych

Dr n. med. Kamil Krystkiewicz

Neurochirurgia

Starszy asystent w Oddziale Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. Kopernika w Łodzi//

Lek. Adam Fałkowski

Onkologia

Oddział Onkologii Klinicznej oraz Poradni Onkologicznej LUX MED Onkologia.// Główne obszary zainteresowań: Onkologia kliniczna

Lek. Paweł Teterycz

Onkologia

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie//

Dr n. med. Agnieszka Jasińska-Nowacka

Otolaryngologia

Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi UCK Warszawskiego uniwersytetu Medycznego// Główne obszary zainteresowań: Nowoczesne metody diagnostyki otoneurologicznej stosowane u pacjentów z zawrotami głowy

Dr n. med. Beata Rebizant

Położnictwo i ginekologia, perinatologia

Klinika Położnictwa, Perinatologii i Neonatologii CMKP w Szpitalu Bielańskim w Warszawie// Główne obszary zainteresowań: Patologia ciąży, perinatologia, ginekologia estetyczna

Dr n. med. Daniel Majszyk

Otorynolaryngologia

Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego// Główne obszary zainteresowań: Onkologia laryngologiczna

Lek. Maria Daniel

Pediatria, Nefrologia dziecięca

Klinika Pediatrii i Nefrologii UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego// Główne obszary zainteresowań: nefrologia dziecięca

Lek. Edyta Jabłońska-Wypustek

Pediatria, Diabetologia

Centrum Zdrowia Dziecka, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie// Główne obszary zainteresowań: Leczenie cukrzycy typu 1 u dzieci i dorosłych, nowe technologie w leczeniu cukrzycy, cukrzyca ciążowa oraz diagnostyka i leczenie otyłości u dzieci i młodzieży

Dr n. med. Wojciech Gierlikowski

Endokrynologia

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego// Główne obszary zainteresowań: Choroby tarczycy

Dr n. med. Hubert Arasiewicz

Dermatologia i wenerologia

Oddział Dermatologii Dziecięcej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu// Główne obszary zainteresowań: Dermatologia dziecięca

Dr n. med. Aleksandra Zyguła

Położnictwo i ginekologia, endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość

Główne obszary zainteresowań: Problemy endokrynologiczne, diagnostyka i leczenie niepłodności

Dr n. med. Szymon Piątek

Położnictwo i ginekologia, ginekologia onkologiczna

Klinika Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii PIB w Warszawie// Główne obszary zainteresowań: Ginekologia onkologiczna

Dr n. med. Mariusz Sikora

Dermatologia i wenerologia, Immunologii klinicznej

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie// Główne obszary zainteresowań: Zapalne choroby skóry, błon śluzowych i włosów

Nie znalazłeś specjalisty?

Inny

Nie znalazłeś specjalisty? Skontaktuj się z nami, spróbujemy zaoferować spersonalizowane rozwiązanie.