Dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak

Specjalizacja: Kardiologia
Kategoria: Kardiologia

I Katedra i Klinika Kardiologii UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Główne obszary zainteresowań: Choroba niedokrwienna serca, nieinwazyjna i inwazyjna ocena czynnościowa zmian w tętnicach wieńcowych

Dr hab. Mariusz Tomaniak jest pracownikiem I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM, kierowanej przez prof. Marcina Grabowskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół choroby niedokrwiennej serca. Zajmuje się nieinwazyjną i inwazyjną oceną czynnościową zmian w tętnicach wieńcowych w oparciu o rozwinięcie skrótów (FFR/iFR) oraz nowymi algorytmami komputerowego modelowania dynamiki płynów w diagnostyce ostrych i przewlekłych zespołów wieńcowych. Ma bezpośredni wkład w budowę i walidację nowego oprogramowania do analizy FFR w oparciu jedynie o samą angiografię – vessel Fractional Flow Reserve (vFFR). Jako jeden z pierwszych badaczy wykazał użyteczność stworzonych algorytmów w przewidywaniu efektów PCI (wskaźnik residual vFFR) w oparciu o samą angiografię i komputerowe modelowanie geometrii naczynia, tzw. virtual PCI.   Doświadczenie kliniczne i naukowe zdobywał zarówno w I Klinice Kardiologii WUM, jak również w wieloletniej współpracy z Erasmus MC, Thorax Center w Rotterdamie. W 2015 roku był Stypendystą Ministerstwa Zdrowia, MEiN, w 2018 został Laureatem Grantu ESC., w 2020 r. Laureatem Nagrody Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich oraz Nagrody Prezesa Rady Ministrów za najlepszą habilitację w dziedzinie nauk medycznych.