Dr hab. n. med. Janusz Skrzypecki

Specjalizacja: Okulistyka
Kategoria: Okulistyka

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Główne obszary zainteresowań: Okulistyka ogólna, chirurgia zaćmy

Pracownik Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie oraz  nauczyciel akademicki w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w czasie staży klinicznych w Nowym Jorku (Uniwersytet Columbia, USA), Manchesterze (Wielka Brytania) oraz w Heidelbergu (Niemcy).

Do szczególnych zainteresowań klinicznych dra hab. Janusza Skrzypeckiego należy chirurgiczne oraz zachowawcze leczenie chorób przedniego odcinka oka.

W 2021r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu na podstawie cyklu publikacji dotyczącego wspólnych mechanizmów regulacji ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz ciśnienia tętniczego. Wyniki swoich badań publikował  międzynarodowych czasopismach z Listy Filadelfijskiej m.in. Eye oraz Journal of Glaucoma.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Europejskiego Towarzystwa Zaćmy oraz Chirurgii Refrakcyjnej.