Dr hab. n. med. Mateusz Spałek

Specjalizacja: Radioterapia
Kategoria: Radioterapia

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii PIB w Warszawie
Główne obszary zainteresowań: Radioterapia stereotaktyczna, nowe schematy radioterapii, skojarzenie radioterapii z immunoterapią i leczeniem celowanym oraz leczenie nowotworów rzadkich

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Tytuł zawodowy lekarza uzyskałem w 2012 roku. Od kilku lat jestem związany z Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Od samego początku swojej pracy podejmowałem wiele dodatkowych aktywności naukowo-badawczych oraz starałem się o wszechstronny rozwój swoich umiejętności. Ukończyłem kilkanaście dodatkowych kursów, w tym szkolenia przeprowadzane poza Polską przez zagranicznych ekspertów. Jestem autorem i współautorem licznych publikacji w zagranicznych czasopismach, wystąpień ustnych na kilkudziesięciu konferencjach oraz wykładowcą.
Zasadniczą częścią mojej działalności jest praca w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, gdzie zajmuję się radioterapią guzów nowotworowych tkanek miękkich, kości, skóry (z uwzględnieniem czerniaka). Prowadzę lub współprowadzę badania kliniczne wykorzystujące innowacyjne podejście w łączeniu innych metod leczenia z nowymi schematami radioterapii.
Jestem także członkiem Zespołu Radioterapii Stereotaktycznej. Ten rodzaj leczenia polega na bardzo precyzyjnym dostarczeniu wysokiej dawki promieniowania do ściśle określonej objętości (np. przerzutu nowotworu) przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik monitorowania ruchu i obrazowania (w tym planowania leczenia opartego o rezonans magnetyczny). Tego rodzaju leczenie zwykle jest krótsze od klasycznej radioterapii (od jednego do kilku zabiegów), a uzyskiwane efekty w niektórych lokalizacjach dorównują leczeniu operacyjnemu („bez noża”). Mam kilkuletnie doświadczenie w wykorzystywaniu technik stereotaktycznych w leczeniu ograniczonej liczby przerzutów (np. do płuc, mózgu, kości, wątroby, nadnerczy, węzłów chłonnych, kręgosłupa). Co więcej, techniki stereotaktyczne mogą być także wykorzystywane w leczeniu wybranych chorych na raka gruczołu krokowego (prostaty) z wykorzystaniem wszczepialnego ekspandera, który znacznie zmniejsza ryzyko potencjalnych powikłań ze strony odbytnicy.
Dodatkowo uczestniczę także w pracach Pracowni Hipertermii. Do dyspozycji mamy aż 3 urządzenia wykorzystujące różne sposoby podwyższania temperatury w guzie nowotworowym, co w połączeniu z radioterapią lub chemioterapią pozwala na polepszenie skuteczności tych dwóch ostatnich metod. Radioterapia z hipertermią niekiedy może być także wykorzystana w trudnych sytuacjach wznowy nowotworu w uprzednio napromienianej okolicy.
Współpracuję z wieloma specjalistami-onkologami zajmującymi się większością nowotworów, przez co mogę pomóc chorym we wskazaniu właściwych ekspertów leczących daną chorobę.
Zawodowo interesuję się radioterapią stereotaktyczną, nowymi schematami radioterapii, skojarzeniem radioterapii z immunoterapią i leczeniem celowanym oraz leczeniem nowotworów rzadkich (takich jak mięsaki).