Lek. Katarzyna Polak-Witka

Specjalizacja: Dermatologia i wenerologia
Kategoria: Dermatologia

Charité – Universitätsmedizin Berlin
Główne obszary zainteresowań: Choroby alergiczne, pęcherzowe, kolagenozy, choroby włosów oraz dermoskopia

W latach 2017-2018 odbyła staż w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Charité – Universitätsmedizin Berlin w Berlinie w ramach Stypendium Otto Braun-Falco. Jest stypendystką studiów doktoranckich na Charité – Universitätsmedizin Berlin. W 2016 roku odbyła szkolenie z dermoskopii na Medizinische Universität Graz w Austrii.

Dr Polak-Witka jest autorką publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest członkiem European Academy of Dermatology and Venerology, European Hair Research Society i Polskiego Towarzystwa Dermatologii i Wenerologii. Do przedmiotów jej szczególnego zainteresowania należą choroby alergiczne, pęcherzowe, kolagenozy, choroby włosów oraz dermoskopia.