Dr n. med. Agnieszka Jasińska-Nowacka

Specjalizacja: Otolaryngologia
Kategoria: Laryngologia

Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi UCK Warszawskiego uniwersytetu Medycznego
Główne obszary zainteresowań: Nowoczesne metody diagnostyki otoneurologicznej stosowane u pacjentów z zawrotami głowy

Studia medyczne na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ukończyłam z wyróżnieniem w 2017r. Aktualnie pracuję w Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi WUM, gdzie odbywam szkolenie specjalizacyjne. W 2021r. uzyskałam stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt: „Korelacja badań audiologicznych, otoneurologicznych oraz obrazu klinicznego z zaawansowaniem wodniaka endolimfatycznego w badaniu rezonansu magnetycznego u pacjentów z chorobą Ménière’a”.
Moim szczególnym zainteresowaniem są nowoczesne metody diagnostyki otoneurologicznej stosowane u pacjentów z zawrotami głowy. Jestem autorem i współautorem publikacji naukowych oraz aktywnym uczestnikiem konferencji o zasięgu międzynarodowym i krajowym.