Dr n. med. Jakub Szlak

Specjalizacja: Gastroenterologia
Kategoria: Gastroenterologia

Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii PIB w Warszawie
Główne obszary zainteresowań: Endoskopia szczególnie dolnego odcinka przewodu pokarmowego, w tym endoskopia zabiegowa, nowoczesne metody leczenia zmian przednowotworowych i nowotworowych jelita grubego oraz nieswoiste choroby zapalne jelit

W 2021 uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie gastroenterologii i obronił pracę doktorską dotyczącą znaczenia infekcji wirusem cytomegalii u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Wpółautor publikacji w cenionych międzynarodowych czasopismach w dziedzinie gastroenterologii dotyczących głównie nieswoistych chorób zapalnych jelit oraz endoskopii. Doświadczenie zawodowe zdobywał przede wszystkim w Klinice Gastroenterologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego gdzie obecnie pełni funkcję Starszego Asystenta. Pracuje z pacjentami zarówno w oddziale, poradni jak i w pracowni endoskopowej wykonując badania zarówno górnego jak i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Członek klinicznego zespołu zajmującego się leczeniem biologicznym nieswoistych chorób zapalnych jelit. Kontroler jakości oraz aktywny endoskopista w krajowym Programie Badań Przesiewowych raka jelita grubego. Członek komitetu organizacyjnego i wykładowca corocznej konferencji i warsztatów Warsaw Live Endoscopy. Uczestnik licznych konferencji i warsztatów krajowych oraz międzynarodowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii (PTG), i towarzystwa międzynarodowe ESGE, UEG, EAGEN, ASGE, ECCO. Członek European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) oraz United European Gastroenterology (UEG)

Główne zainteresowania medyczne to przede wszystkim endoskopia szczególnie dolnego odcinka przewodu pokarmowego w tym endoskopia zabiegowa i nowoczesne metody leczenia zmian przednowotworowych i nowotworowych jelita grubego oraz nieswoiste choroby zapalne jelit.