Dr n.med. Joanna Przybek-Skrzypecka

Specjalizacja: Okulistyka
Kategoria: Okulistyka

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Główne obszary zainteresowań: Chirurgia zaćmy, neurookulistyka oraz farmakoterapia okulistyczna

W 2012 r. z wyróżnieniem ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) i zdała Lekarski Egzamin Końcowy z II najwyższym wynikiem otrzymując nagrodę Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Od 2013 r. pracuje w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie, obecnie na stanowisku starszego asystenta. Do jej szczególnych zainteresowań klinicznych należy chirurgia zaćmy, a także neurookulistyka oraz farmakoterapia okulistyczna.

W 2018 r., po zakończeniu studiów doktoranckich realizowanych w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM obroniła pracę doktorską.

Uczestniczyła w wielu badaniach klinicznych oraz stażach zagranicznych, m.in. w 2017 r. na Columbia University, Nowy Jork, USA gdzie realizowała grant Fundacji Kościuszkowskiej.

Od 2010 z sukcesami prowadzi zajęcia ze studentami kierunku lekarskiego. W 2014 r. zajęła II miejsce w dydaktycznej ankiecie studenckiej na I Wydziale Lekarskim WUM.