Dr n. med. Mariusz Sikora

Specjalizacja: Dermatologia i wenerologia, Immunologii klinicznej
Kategoria: Dermatologia, Wenerologia

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Główne obszary zainteresowań: Zapalne choroby skóry, błon śluzowych i włosów

W trakcie szkolenia specjalizacyjnego z immunologii klinicznej

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2010), doświadczenie kliniczne zdobywał w Klinice Dermatologicznej WUM, Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz Wojskowym Instytucie Medycznym.

Główne tematy zainteresowań naukowych obejmują zapalne choroby skóry, błon śluzowych i włosów. Dr n. med. Mariusz Sikora jest współautorem ponad 60 publikacji (sumaryczny Impact Factor > 170), 90 doniesień zjazdowych prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych, licznych rozdziałów w podręcznikach akademickich. Otrzymał Nagrody Naukowe przyznawane przez Rektora WUM, Ministra Zdrowia, Polskie i Europejskie Towarzystwo Dermatologiczne.

Z zamiłowania dydaktyk, prowadził zajęcia z dermatologii, wykładał na zajęciach fakultatywnych dla studentów oraz kursach dla lekarzy w trakcie specjalizacji. W 2017 nagrodzony „kryształowym Lancetem” nagrodą Samorządu Studenckiego WUM dla najlepszych wykładowców.