Dr n. med. Stanisław Szlufik

Specjalizacja: Neurologia
Kategoria: Neurologia

Klinika Neurologii Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Główne obszary zainteresowań: Choroby neurodegeneracyjne (w tym choroba Parkinsona), inne zespoły parkinsonowskie, dystonie, zespoły otępienne i spastyczność w przebiegu udaru mózgu, stwardnienia rozsianego czy innych schorzeń. Monitorowanie pacjentów po głębokiej stymulacji mózgu oraz praca z toksyną botulinową u chorych ze schorzeniami neurologicznymi

Specjalista neurolog, klinicysta z doświadczeniem w pracy z pacjentami w warunkach szpitalnych oraz w poradniach specjalistycznych. Pracuje w Klinice Neurologii zajmującej się kwalifikacją pacjentów do terapii zaawansowanych w chorobie Parkinsona (terapie infuzyjne, leczenie operacyjne). Jako naukowiec obronił rozprawę doktorską na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, której tematem przewodnim było zastosowanie metod operacyjnych w leczeniu choroby Parkinsona. Na co dzień łączy pracę klinicysty i naukowca – głównymi zainteresowaniami oraz najczęstszymi tematami prac badawczych są choroby neurodegeneracyjne i inne zaburzenia ruchowe w tym: choroba Parkinsona, inne zespoły parkinsonowskie, dystonie; zespoły otępienne i spastyczność w przebiegu udaru mózgu, stwardnienia rozsianego czy innych schorzeń.

Jego pasją jest monitorowanie pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi (głównie choroba Parkinsona) po głębokiej stymulacji mózgu (programowanie systemów DBS Medtronic, St Jude Medical, Boston Scientific).
Posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy z toksyną botulinową u chorych ze schorzeniami neurologicznymi: migrena przewlekła, dystonia szyjna, kurcz powiek, połowiczy kurcz twarzy, dystonia twarzy, dystonia krtaniowa, ślinotok, bruksizm, dystonie segmentalne, mózgowe porażenie dziecięce, spastyczność poudarowa i inne rodzaje spastyczności (stwardnienie rozsiane, pourazowa).

Bierze czynny udział w pracy towarzystw naukowych polskich i międzynarodowych – Prezes Zarządu Sekcji Młodych Neurologów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Członek Zarządu Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (2018-2021), Członek Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych, Członek European Academy of Neurology, Członek International Parkinson and Movement Disorder Society.