Dr n. med. Szymon Piątek

Specjalizacja: Położnictwo i ginekologia, ginekologia onkologiczna
Kategoria: Ginekologia

Klinika Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii PIB w Warszawie
Główne obszary zainteresowań: Ginekologia onkologiczna

Specjalista w zakresie ginekologii, usg piersi

2007-2013 I Wydział Lekarski WUM.

2014-2018 I Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM, rozpoczęcie specjalizacji oraz studia doktoranckie zakończone obroną pracy doktorskiej w 2018 roku (ocena znaczenia zmian stężeń CA-125 w przedziale normy w przewidywaniu wznowy raka jajnika).

Od 2018 roku Klinika Ginekologii Onkologicznej NIO PIB w Warszawie.

Od 2020 roku specjalista położnictwa i ginekologii.

Obecnie w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej (egzamin specjalizacyjny zdany w sesji wiosennej 2022).