Dr n. med. Wojciech Gierlikowski

Specjalizacja: Endokrynologia
Kategoria: Endokrynologia

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Główne obszary zainteresowań: Choroby tarczycy

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Klinice Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych tej Uczelni, jednocześnie prowadząc w niej zajęcia dydaktyczne.

Równolegle prowadził badania podstawowe dotyczące m.in. patogenezy raka brodawkowatego tarczycy. Na projekty uzyskiwał dofinansowanie m.in. z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Europejskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Studia doktoranckie odbył w Studium Medycyny Molekularnej.

Obecnie życie osobiste łączy z pracą w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.