Professor, MD, PhD Jurgen Fütterer

Specjalizacja: Radiologia i Diagnostyka Obrazowa
Kategoria: Radiologia

Radboud University Nijmegen.
Główne obszary zainteresowań: Rak gruczołu krokowego

Jurgen Fütterer jest radiologiem interwencyjnym, profesorem zwyczajnym na Wydziale Obrazowania Medycznego w Radboudumc oraz w grupie Robotyki i Mechatroniki na Uniwersytecie Twente.

W 2001 roku ukończył studia na Radboud University Nijmegen, a w 2006 roku obronił doktorat na temat technik MRI w lokalizacji i ocenie raka prostaty.

W 2009 roku ukończył staże w zakresie radiologii interwencyjnej i MRI ciała.

Prof. Fütterer jest uznawany na całym świecie za jednego z wiodących radiologów interwencyjnych w zakresie interwencji i terapii ogniskowej raka gruczołu krokowego z wykorzystaniem techniki MRI.

Prof. Fütterer jest założycielem i głównym badaczem grupy badawczej Minimally Invasive Image-Guided Interventions Center (MAGIC) w Radboudumc.

Grupa prof. Fütterera ma również duży udział w innowacyjnych salach operacyjnych MITeC w Radboudumc.

MITeC jest uznanym międzynarodowym ośrodkiem referencyjnym w zakresie terapii sterowanej obrazem i we współpracy z firmą Siemens Healthineers dąży do rozwoju i rozszerzenia zastosowania interwencji małoinwazyjnych.