Lek. i lek. dent. Jakub Powała

Specjalizacja: Chirurgia onkologiczna
Kategoria: Chirurgia, Stomatologia

Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Główne obszary zainteresowań: Chirurgia onkologiczna, chirurgia rekonstrukcyjna, stomatologia

Absolwent kierunku lekarskiego oraz lekarsko-dentystycznego  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończył z wyróżnieniem za wybitne osiągnięcia naukowe. Staż podyplomowy odbył w klinice Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby. Następnie pracował w Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.  Specjalizację z chirurgii onkologicznej odbył w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, pracując w Klinice Chirurgii Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej oraz w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi. Wykładowca Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Odbył staże zagraniczne w Niemczech i we Włoszech. Czynny uczestnik licznych kursów chirurgicznych, konferencji naukowych, autor publikacji medycznych i wielokrotnie nagradzanych wystąpień kongresowych.