Lek. Krzysztof Lamparski

Specjalizacja: Radiologia i diagnostyka obrazowa
Kategoria: Radiologia

Zakładu Radiologii i Diagnostyki obrazowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Główne obszary zainteresowań: Zabiegi wewnątrznaczyniowe

Absolwent kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Zdany europejski egzamin w tej dziedzinie – European Diploma in Radiology (Barcelona)

Członek Polskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa w dziedzinie Radiologii Interwencyjnej.

Pracownik II Zakładu Radiologii i Diagnostyki obrazowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykonuje badania USG, tomografii komputerowej oraz zabiegi endowaskularne.

Główne obszary zainteresowań – zabiegi wewnątrznaczyniowe , badania dopplerowskie oraz ocena wątroby u pacjentów przed oraz po przeszczepieniu narządu z uwzględnieniem oceny elastograficznej.