Lek. Łukasz Hutnik

Specjalizacja: Pediatria, hematologia i onkologia dziecięca
Kategoria: Pediatria

Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej Transplantologii Klinicznej i Pediatrii UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Główne obszary zainteresowań: Niedokrwistości nabyte i wrodzone, zespoły niewydolności szpiku, małopłytkowość, limfadenopatia, wrodzone zespoły predyspozycji do nowotworów, białaczki oraz chłoniaki

Ukończyłem II Wydział Lekarski WUM. Od ukończenia studiów pracuję w Klinice Onkologii, Hematologii i Pediatrii WUM gdzie zajmuję się leczeniem guzów litych oraz wrodzonymi zespołami niewydolności szpiku. W 2018 zostałem specjalistą pediatrii, obecnie kończę specjalizację z hematologii i onkologii dziecięcej (październik 2021). Prowadzę również zajęcia z histologii i embriologii dla studentów kierunku lekarskiego w Zakładzie Histologii WUM.
Jestem jednym z koordynatorów polskiego ramienia europejskiego rejestru chorych na anemię Blackfana Diamonda – EuroDBA.

2006 – obecnie: St. asystent w Klinice Onkologii, Hematologii i Pediatrii DSK UCK WUM w Warszawie
2005 – obecnie: Asystent w Zakładzie Histologii i Embriologii WUM
Zajmuję się pacjentami do 18 roku życia i młodymi dorosłymi z niedokrwistościami nabytymi i wrodzonymi, zespołami niewydolności szpiku, małopłytkowością, limfadenopatią, guzami litymi (oprócz guzów mózgu i kości), wrodzonymi zespołami predyspozycji do nowotworów, białaczkami oraz chłoniakami.