Prof. dr hab. n. med. Dagmara Hering

Specjalizacja: Kardiologia, hipertensjologia
Kategoria: Hipertensjologia, Kardiologia

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od początku pracy zawodowej jest związana z Kliniką Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2006 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, w 2013 roku tytuł doktora habilitowanego, w 2017 roku tytuł profesora wizytującego, w 2019 roku tytuł profesora medycyny i nauk o zdrowiu. Posiada tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych (2007), tytuł specjalisty w hipertensjologii (2010), tytuł specjalisty w kardiologii (2021), od 2012 roku Ekspert Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH), od 2022 roku Ekspert Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC, FESC). Od 2022 roku Prezes Grupy Roboczej Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Nadciśnienie i Mózg.
Ekspert z wieloletnim doświadczeniem o uznaniu międzynarodowym jako klinicysta i badacz w ocenie roli układu współczulnego w patogenezie nadciśnienia tętniczego, chorób sercowo-naczyniowych, chorób nerek i cukrzycy oraz zabiegowych metod leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca i przewlekłej choroby nerek.
W 2010 roku została laureatką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – Program Kolumb na staż podoktorski w Baker IDI Heart & Diabetes Institute w Melbourne (Australia). W 2015 roku podjęła dalszą pracę w Perth na University of Western Australia – Royal Perth Hospital. W latach 2020-2022, jako laureatka stypendium The Kosciuszko Foundation Fellowship i Fulbright Senior Award Fellowship, pracowała w Arizona State University w Phoenix (Stany Zjednoczone), nad nową metodą leczenia zabiegowego nadciśnienia tętniczego.
Jest autorem ponad 140 publikacji, prac poglądowych, rozdziałów w książkach i listów do redakcji. Otrzymała wiele grantów i prestiżowych nagród (m.in. Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Australijskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Nauk i Umiejętności, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, inne).