Neurochirurgia

Dr n. med. Tymon Skadorwa

Oddział Neurochirurgii Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie// Główne obszary zainteresowań: Leczenie operacyjne m.in. kraniosynostoz, wad wrodzonych czaszki, mózgu i rdzenia kręgowego, guzów wewnątrzczaszkowych i kanału kręgowego, wodogłowia, plastyki ubytków czaszki