Neurologia

Dr n. med. Stanisław Szlufik

Klinika Neurologii Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego// Główne obszary zainteresowań: Choroby neurodegeneracyjne (w tym choroba Parkinsona), inne zespoły parkinsonowskie, dystonie, zespoły otępienne i spastyczność w przebiegu udaru mózgu, stwardnienia rozsianego czy innych schorzeń. Monitorowanie pacjentów po głębokiej stymulacji mózgu oraz praca z toksyną botulinową u chorych ze schorzeniami neurologicznymi