Pediatria

Lek. Marcin Sanocki

Klinika Pneumonologii, Alergologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego// Główne obszary zainteresowań: Choroby płuc dzieci

Lek. Łukasz Hutnik

Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej Transplantologii Klinicznej i Pediatrii UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego// Główne obszary zainteresowań: Niedokrwistości nabyte i wrodzone, zespoły niewydolności szpiku, małopłytkowość, limfadenopatia, wrodzone zespoły predyspozycji do nowotworów, białaczki oraz chłoniaki

Lek. Edyta Jabłońska-Wypustek

Centrum Zdrowia Dziecka, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie// Główne obszary zainteresowań: Leczenie cukrzycy typu 1 u dzieci i dorosłych, nowe technologie w leczeniu cukrzycy, cukrzyca ciążowa oraz diagnostyka i leczenie otyłości u dzieci i młodzieży